Pangkalahatang istatistika

Tree map [Mapa ng puno]

© 2024 The Shadowserver Foundation

Ang pagbuo ng Shadowserver Dashboard ay pinondohan ng UK FCDO. IoT device fingerprinting statistics at honeypot attack statistics na kapwang pinondohan ng Connecting Europe Facility of the European Union (EU CEF VARIoT project).

Nais naming magpasalamat sa lahat ng aming mga kasosyo na mainam na nagbahagi ng magagamit na datos na ginamit sa Shadowserver Dashboard, kabilang ang (naka-alphabeto) APNIC Community Feeds, Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, Yokohama National University at sa lahat ng mga piniling manatiling walang pagkakilanlan.

Gumagamit ang Shadowserver ng mga cookies upang mangalap ng mga analytic. Nagpapahintulot ito na masukat kung paano gagamitin ang site at pagbubutihin ang karanasan para sa ating mga gumagamit. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa cookies at paano ginagamit ng Shadowserver ang mga ito, tingnan ang ating patakaran sa pagkapribado. Kailangan namin ang inyong pahintulot na gumamit ng cookies sa paraang ito sa inyong device.