ਹਮਲਾਵਰ ਡੀਵਾਈਸਾਂ

ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ

Shadowserver ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ UK FCDO ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। IoT ਡਿਵਾਈਸ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਨੀਪੌਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਯੂਰਪ ਸਹੂਲਤ (EU CEF VARIoT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ Shadowserver ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਵਰਣਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ) APNIC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੀਡ, Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, Yokohama National University ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

Shadowserver ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ Shadowserver ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।