सामान्य तथ्याङ्क

रूख जस्तो नक्शा

© 2024 The Shadowserver Foundation

Shadowserver Dashboard को विकास UK FCDO को आर्थिक सहयोगमा गरिएको थियो । IoT डिभाइसको फिंगरप्रिन्टिङ तथ्याङ्क र हनीपोट आक्रमणका तथ्याङ्कहरू Connecting Europe Facility of the European Union (EU CEF VARIoT परियोजना) को सह-लगानीमा भएको थियो ।

हामी Shadowserver Dashboard मा प्रयोग भएको डाटा योगदान गर्ने हाम्रा सबै पार्टनरहरू (वर्णक्रम अनुसार) APNIC Community Feeds, Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, Yokohama National University, र गुमनाम रहन चाहने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।

Shadowserver ले विश्लेषणहरू सङ्कलन गर्न कुकीहरूको प्रयोग गर्छ । यसले हामीलाई साइट कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर मापन गर्न र हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुभवलाई सुधार गर्ने अनुमति दिन्छ। कुकीहरू र Shadowserver ले तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने बारेमा थप जानकारीको लागि, हाम्रो गोपनीयता नीति हेर्नुहोस् । हामीलाई तपाईंको डिभाइसमा यसरी कुकीहरू प्रयोग गर्नको लागि तपाईंको सहमति चाहिन्छ ।