Thiết bị thống kê IoT

Bản đồ hình cây theo loại

© 2024 The Shadowserver Foundation

Việc phát triển Bảng Điều Khiển Shadowserver được tài trợ bởi UK FCDO. Số liệu thống kê về dấu vân tay của thiết bị IoT và số liệu thống kê về cuộc tấn công honeypot được đồng tài trợ bởi Cơ sở Kết nối Châu Âu của Liên minh Châu Âu (Connecting Europe Facility of the European Union) (Dự án EU CEF VARIoT).

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các đối tác đã vui lòng đóng góp cho dữ liệu được sử dụng trong Bảng điều khiển Shadowserver, bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái) Nguồn cấp dữ liệu cộng đồng APNIC (APNIC Community Feeds), Bitsight, CISPA, if-is.net, Logic Kryptos, SecurityScorecard, Đại học Quốc gia Yokohama (Yokohama National University) và tất cả các đối tác chọn giấu tên.

Shadowserver sử dụng cookie để thu thập phân tích. Điều này cho phép chúng tôi đo lường cách trang web được sử dụng và cải thiện trải nghiệm cho người dùng. Để biết thêm thông tin về cookie và cách Shadowserver sử dụng chúng, hãy xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cần sự đồng thuận của bạn để sử dụng cookie theo cách này trên thiết bị của bạn.