பயன்படுத்தப்பட்ட பலவீன நிலைகள்

நேரத் தொடர்

Shadowserver டேஷ்போர்டின் உருவாக்கத்திற்கு நிதியளித்தது UK FCDO. IoT சாதன ஃபிங்கர்பிரின்டிங் (அடையாளப்பதிவு) புள்ளிவிவரங்கள், ஹனிபாட் தாக்குதல் புள்ளிவிவரங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (European Union) ஐரோப்பாவை இணைத்தல் வசதியும் (Connecting Europe Facility) (EU CEF VARIoT செயல்திட்டம்) நிதியளித்தது.

Shadowserver டேஷ்போர்டில் பயன்படுத்தப்படும் தரவுகளுக்காக அன்புடன் பங்களிக்கும் (அகரவரிசைப்படி) APNIC சமூகத் தகவல் ஊட்டங்கள், Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, யோகோஹோமா தேசியப் பல்கலைக்கழகம் (Yokohama National University), மற்றும் அநாமதேயமாக இருக்க முடிவுசெய்த எல்லோரும் உட்பட எங்கள் கூட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

Shadowserver பகுப்பாய்வுத் தரவுகளைத் திரட்ட குக்கிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த இணையத்தளம் எப்படிப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் அளவிட்டு எங்கள் பயனர்களுக்காகப் பயன்பாட்டு அனுபவத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது. குக்கிகள் மற்றும் அவற்றை Shadowserver எப்படிப் பயன்படுத்துகிறது என்பது பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்கு எங்கள் அகவுரிமைக் கொள்கையைப் பாருங்கள். உங்கள் சாதனத்தில் குக்கிகளை இவ்வாறு பயன்படுத்த எங்களுக்கு உங்கள் ஒப்புதல் தேவை.