Piemērs: Exchange serveri

Vispārējā statistika · Laikrinda

Salikta diagramma, kurā attēlots IPv4 un IPv6 atklāto adrešu skaits, kas katru dienu ir reaģējušas pēdējās nedēļas laikā ar marķējumu CVE-2023-36439.

Vispārējā statistika · Vizualizācija · Tabula

Salikta diagramma, kurā attēlots IPv4 un IPv6 atklāto adrešu skaits, kas katru dienu ir reaģējušas pēdējās DIENAS laikā ar marķējumu CVE-2023-36439.

Vispārējā statistika · Izklājums

Izklājums, kurā attēlots IPv4 un IPv6 atklāto adrešu skaits, noteiktā datumā ar marķējumu CVE-2023-36439, norādot proporcionālu skaitu sadalījumā pa valstīm.

Noklikšķinot uz valsts segmenta, tiek attēlots avotu sadalījums un vispārējā statistika, kas iegūta no CIA pasaules faktu reģistra.

Piemērs: Eksponētās CWMP ierīces

Vispārējā statistika · Laikrinda

Laika diagramma, kurā attēloti 2 gadu vēsturiskie dati (maksimālais publiskā paneļa laikposms) – šajā gadījumā par Saūda Arābiju, parādot katru dienu konstatēto eksponēto CWMP ierīču IP adrešu skaitu.

Piezīme: Šajā diagrammā redzams ievērojams uzlabojums attiecībā uz CWMP ekspozīciju 2023. gada janvāra beigās.

Piemērs: MISP instances

IoT ierīču statistika · Vizualizācija · Joslu diagramma

Skenēšanas laikā var iegūt ciparnospiedumus no vairākām ierīcēm un programmatūras risinājumiem. Šajā diagrammā parādīts (logaritmiskā skalā) katru dienu vidēji konstatēto IP adrešu skaits pēdējā mēneša laikā, kurās darbojas MISP instances.

Piemērs: Izmantotās ievainojamības

Uzbrukuma statistika: Ievainojamības · Monitorings

100 visbiežāk konstatētās ievainojamības, kuras mēģināts izmantot (no tām, kuras Shadowserver novēro mūsu urķuslazdos (honeypots)), sākotnēji sakārtotas pēc unikālu uzbrūkošo IP adrešu skaita pēdējās dienas laikā.

Noklikšķinot uz opcijas Karte, lietotājs var pārslēgties starp “Avota” un “Galamērķa” resursdatoru veidiem (t. i., uzbrukuma IP adreses ģeolokācija salīdzinājumā ar urķuslazda (honeypot) IP adreses ģeolokāciju).

Piezīme: Uzbrucēja ģeolokācija var atspoguļot vai neatspoguļot paša uzbrucēja atrašanās vietu.

Piemērs: Notikumu interpretēšana

Vadības paneļa izmantošana, lai palīdzētu interpretēt notikumus: Anomāli palielinājās eksponēto CWMP ierīču (domājams, Huawei mājas maršrutētāju) skaits Ēģiptē, kam sekoja Mirai uzbrukumi no tās pašas valsts.

Piezīme: Shadowserver sadarbojās ar Ēģiptes nCSIRT, lai informētu un uzlabotu situāciju.

IoT ierīču statistika · Laikrinda

Ēģiptes infrastruktūrā aptuveni 2023. gada 5. janvārī paziņots par pakļauto IoT ierīču apjoma pieaugumu.

Vaicājums

IoT ierīču statistika · Izklājums pēc ražotāja

Pārskatot datumus uz priekšu un atpakaļ, redzamas ierīces, kas, visticamāk, ir jaunas redzamās Huawei ierīces no 2023. gada 5. janvāra.

Vaicājums

Vispārējā statistika · Laikrinda

Ar to saistītais konstatēto atklāto CWMP skaita pieaugums skenēšanas rezultātā, kas atbilst 2023. gada 5. janvāra pieaugumam.

Vaicājums

Shadowserver urķuslazdu (honeypot) sensori identificēja aizdomas par kompromitētām ierīcēm Ēģiptē, kas veic Mirai un pilnās pārlases uzbrukumus.

Vaicājums

Un attiecīgie Telnet pilnās pārlases uzbrukumi no kompromitētām ierīcēm Ēģiptē.

Vaicājums

Izmantojot vairākus avotus un izvēloties opcijas Tags un Pārklāta, novērojumus var attēlot vienā grafikā.

Vaicājums

Piemērs: Īpaši pārskati

Reizēm Shadowserver publicē atsevišķus īpašus ziņojumus. Informāciju paziņojam X/Twitter un mūsu tīmekļa vietnē - bet pēc notikuma, iespējams, jūs varētu vēlēsieties uzzināt attiecīgos datumus. Datumus var atrast, izmantojot laikrindas diagrammu, meklējot īpašo ziņojumu datumus, un pēc tam šos datumus var pārnest uz citiem datu attēlojumiem, kas labāk piemēroti vienas dienas statistikas skatīšanai (piemēram, kartē vai izklājumā). Īpašajiem ziņojumiem vadības panelī avots ir iestatīts kā special.

Īpašo ziņojumu meklēšana laikrindu diagrammā:

Vaicājums

Izklājums īpašā ziņojuma paraugam, kas atrodams 2024. gada 29. janvārī:

Lai iepazītos ar īpašo ziņojumu sarakstu, lūdzu, pārskatiet ziņojumu sarakstu mūsu galvenajā tīmekļa vietnē. Īpašo ziņojumu nosaukumā būs norāde “Special”.

Piemērs: Laikrindu diagrammas

Augsta kontrasta pārslēgšana

Pēc noklusējuma izejošajās laikrindu diagrammās asu līnijām ir piešķirta gaiši pelēka krāsa. Izvēloties Pārslēgt augstu kontrastu, ir iespējams asu līnijas padarīt melnas, kas ziņojumos var būt vieglāk reproducējams.

Redzamības pārslēgšana

Ja laikrindu diagrammā ir uzrādītas vairākas datu sērijas, zem katras sērijas tiks attēlots tās nosaukums. Izvēloties Pārslēgt skatu, ir iespējams no skata izslēgt visas datu sērijas.
Pēc tam varat noklikšķināt tikai uz tiem elementiem, kurus vēlaties parādīt pēc nosaukuma zem diagrammas. Mērogs automātiski pielāgosies izvēlētajām datu sērijām/kombinācijām.

Saliktas diagrammas pārslēgšana

Ja laikrindu diagrammā ir attēlotas vairākas datu sērijas, ir divi veidi, kā skatīt pārklājušos datus (atšķirībā no saliktām datu kopām). Pirmais veids ir izmantot pārslēgšanas pogu Pārklāta ekrāna kreisajā pusē. Tā tiks izveidotas diagrammas, kur katra datu kopa tiek attēlota ar skaidrām līnijām.
Var izmantot arī opciju Pārslēgt saliktu diagrammu, lai izveidotu diagrammas, kurās katrai datu kopai ir savs krāsu aizpildījums. Atkarībā no jūsu datiem dažādas pieejas var dot skaidrākus rezultātus.

Shadowserver vadības paneļa izstrādi finansēja Apvienotās Karalistes FCDO. IoT ierīču ciparnospiedumu un urķuslazdu (honeypot) uzbrukumu statistiku līdzfinansēja Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (ES CEF VARIoT projekts).

Mēs vēlamies pateikties visiem mūsu partneriem, kuri piedalījās Shadowserver vadības paneļa izmantoto datu apstrādē, to skaitā (alfabētiskā secībā) APNIC Community Feeds, Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, Jokohamas Valsts universitātei un visiem tiem, kuri izvēlējās palikt anonīmi.

Shadowserver izmanto sīkfailus, lai apkopotu analītiskos datus. Tas ļauj mums izvērtēt, kā vietne tiek izmantota, un uzlabot lietotāju pieredzi. Plašāku informāciju par sīkfailiem un to, kā Shadowserver tos izmanto, skatiet mūsu konfidencialitātes politikā. Mums ir nepieciešama jūsu piekrišana, lai jūsu ierīcē lietotu sīkfailus.