ตัวอย่าง: ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์

สถิติทั่วไป · อนุกรมเวลา

กราฟแบบซ้อนกันจะแสดงจำนวนที่อยู่ของ IPv4 & IPv6 ที่ตรวจพบแต่ละวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งหมดจะถูกแท็กเป็น CVE-2023-36439

สถิติทั่วไป · การแสดงข้อมูลด้วยภาพ · ตาราง

ตารางแสดงจำนวนที่อยู่ของ IPv4 & IPv6 ที่ตรวจพบแต่ละวันในอดีตที่ผ่านมา ทั้งหมดจะถูกแท็กเป็น CVE-2023-36439

สถิติทั่วไป · แผนภาพต้นไม้

แผนภาพต้นไม้แสดงจำนวนที่อยู่ของ IPv4 & IPv6 ที่ตรวจพบในวันที่กำหนด โดยถูกแท็กเป็น CVE-2023-36439 พร้อมจำนวนตามสัดส่วนที่แสดงแต่ละประเทศ

หากคลิกที่ประเทศ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลพร้อมสถิติทั่วไปที่ได้จาก CIA world factbook

ตัวอย่าง: อุปกรณ์ CWMP ที่มีความเสี่ยง

สถิติทั่วไป · อนุกรมเวลา

เส้นเวลาแสดงข้อมูลในอดีต 2 ปี (ช่วงสูงสุดในแดชบอร์ดสาธารณะ) - ในกรณีนี้สำหรับซาอุดิอาระเบียจะแสดงจำนวนที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ CWMP ที่ตรวจพบความเสี่ยงในแต่ละวัน

หมายเหตุ: กราฟนี้แสดงการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากในแง่ของโอกาสเสี่ยงของ CWMP เมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2023

ตัวอย่าง: อินสแตนซ์ของ MISP

สถิติจากอุปกรณ์ IoT · การแสดงข้อมูลด้วยภาพ · แผนภูมิแท่ง

คุณสามารถแกะรอยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ได้จำนวนมากในขณะสแกน กราฟนี้แสดง (มาตราส่วนแบบลอการิทึม) จำนวนที่อยู่ IP ที่ตรวจพบในแต่ละวันโดยเฉลี่ย ในเดือนที่ผ่านมา เมื่อเรียกใช้อินสแตนซ์ของ MISP

ตัวอย่าง: ช่องโหว่ที่ถูกโจมตี

Attack statistics: Vulnerabilities · การเฝ้าระวัง

ช่องโหว่ที่ตรวจพบว่ามีการพยายามโจมตี 100 อันดับแรก (จากทั้งหมดที่ Shadowserver เฝ้าระวังในฮันนี่พอตของเรา) เริ่มเรียงลำดับตามหมายเลข IP ที่โจมตีในอดีต

หากคลิกแผนที่ (Map) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับไปมาระหว่างประเภทโฮสต์แบบ “ต้นทาง” และ “ปลายทาง” ได้ (เช่นการโจมตีตำแหน่งที่อยู่ IP กับการโจมตีตำแหน่งที่อยู่ IP ในฮันนี่พอต)

หมายเหตุ: การโจมตีตำแหน่งที่อยู่อาจแสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้โจมตีที่ถูกต้องหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่าง: Interpreting events

การใช้แดชบอร์ดเพื่อช่วยตีความเหตุการณ์: มีความผิดปกติเพิ่มขึ้นในอุปกรณ์ CWMP ที่มีความเสี่ยง (เราเตอร์ Huawei ภายในบ้าน) ในอียิปต์ ตามมาด้วยการโจมตีของ Mirai ที่มาจากประเทศเดียวกัน

หมายเหตุ: Shadowserver ทำงานร่วมกับ nCSIRT ประเทศอียิปต์เพื่อแจ้งเหตุ & แก้ไขปัญหา

สถิติจากอุปกรณ์ IoT · อนุกรมเวลา

การสังเกตอุปกรณ์ IoT ที่มีความเสี่ยงจำนวนมากขึ้นซึ่งประกาศไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของอียิปต์/ราววันที่ 2023-01-05

การสืบค้น

สถิติจากอุปกรณ์ IoT · แผนภาพต้นไม้เรียงตามผู้จำหน่าย

หากขยับวันที่หน้าหลัง ระบบจะแสดงอุปกรณ์ที่น่าจะอุปกรณ์ Huawei ใหม่ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 2023-01-05

การสืบค้น

สถิติทั่วไป · อนุกรมเวลา

หนามแหลมที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบ CWMP ที่มีความเสี่ยงจากการสแกนจับคู่หนามแหลมในวันที่ 2023-01-05

การสืบค้น

ฮันนี่พอตของ Shadowserver ตรวจจับอุปกรณ์ของอียิปต์ที่น่าสงสัยกำลังเรียกใช้ Mirai และการโจมตีแบบ Brute Force

การสืบค้น

และการโจมตีแบบ Telnet Brute Force ที่เกี่ยวข้องซึ่งมาจากอุปกรณ์ของอียิปต์ที่มีความเสี่ยง

การสืบค้น

หากใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ อย่างและเลือกแท็กและการทับกัน (Tag and Overlapping) จะช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลที่สังเกตได้ในกราฟเดียว

การสืบค้น

ตัวอย่าง: รายงานพิเศษ

บางครั้ง Shadowserver จะเผยแพร่รายงานพิเศษต่างๆ ในครั้งเดียว เราจะแสดงข้อมูลยน X/Twitter และบนเว็บไซต์ของเรา แต่หลังจากนั้นคุณอาจต้องการทราบวันที่ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถค้นหาวันที่ได้โดยใช้แผนภูมิแบบอนุกรมเวลาเพื่อค้นหาวันที่ของรายงานพิเศษ จากนั้นคุณสามารถถ่ายโอนวันที่เหล่านั้นให้เป็นแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถิติของวันนั้น (เช่น แผนภาพหรือแผนภาพต้นไม้) ซึ่งบนแดชบอร์ดจะตั้งค่าแหล่งข้อมูลของรายงานพิเศษเป็นspecial (พิเศษ)

การค้นหารายงานพิเศษบนแผนภูมิแสดงอนุกรมเวลา:

การสืบค้น

แผนภาพต้นไม้สำหรับตัวอย่างรายงานพิเศษที่พบในวันที่ 2024-01-29:

สำหรับรายชื่อรายงานพิเศษ โปรดตรวจดูรายชื่อรายงานบน เว็บไซต์หลักของเรา ซึ่งชื่อของรายงานพิเศษจะมีคำว่า “Special” อยู่ด้วย

ตัวอย่าง: Time-series charts

การเปิดคอนทราสต์สูง

แผนภูมิแสดงอนุกรมเวลาตามค่าเริ่มต้น โดยสีเทาอ่อนหมายถึงเส้นแกน หากเลือก “เปิดคอนทราสต์สูง” (Toggle High Contrast) จะสามารถทำให้เส้นแกนเป็นสีดำได้ ซึ่งอาจช่วยให้การทำรายงานต่างๆ ง่ายยิ่งขึ้น

เปลี่ยนการมองเห็น

หากแสดงข้อมูลหลายๆ ชุดในแผนภูมิแสดงอนุกรมเวลา ข้อมูลแต่ละชุดจะมีชื่อแสดงอยู่ด้านล่าง หากเลือก “เปลี่ยนการมองเห็น”(Toggle Visibility) จะสามารถยกเลิกการเลือกชุดข้อมูลทั้งหมดได้จากมุมมอง
จากนั้นคุณจึงสามารถคลิกรายการที่ต้องการแสดงตามชื่อที่อยู่ใต้แผนภูมิ ระบบจะปรับมาตราส่วนให้เหมาะสมกับชุดข้อมูล/ส่วนผสมข้อมูลที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนการซ้อนกัน

หากแสดงชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิแสดงอนุกรมเวลา คุณจะสามารถดูข้อมูลที่ทับกันได้สองวิธี (ตรงข้ามกับชุดข้อมูล) วิธีแรกคือใช้ปุ่มเปลี่ยน “การทับซ้อนกัน” (overlapping) ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ระบบจะสร้างแผนภูมิแสดงชุดข้อมูลแต่ละชุดด้วยเส้นแบบง่ายๆ
หรือเลือกปุ่มแบบสามขีด “เปลี่ยนการซ้อนกัน” (Toggle Stacking) เพื่อสร้างชุดข้อมูลแต่ละชุดพร้อมระบายสี โดยสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ

การพัฒนาแดชบอร์ด Shadowserver ได้รับการสนับสนุนจาก UK FCDO สำหรับสถิติลายนิ้วมือบนอุปกรณ์ IoT และสถิติการโจมตีฮันนี่พอตได้รับเงินสนับสนุนร่วมจากโครงการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคในยุโรป (Connecting Europe Facility) ของสหภาพยุโรป (โครงการ EU CEF VARIoT)

ขอขอบคุณพันธมิตรทุกรายที่สนับสนุนข้อมูลสำหรับใช้ในแดชบอร์ด Shadowserver ตลอดจน (เรียงตามตัวอักษร) ฟีดชุมชน APNIC (APNIC Community Feeds), Bitsight, CISPA, if-is.net, Kryptos Logic, SecurityScorecard, มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโคฮามา (Yokohama National University) และพันธมิตรทั้งหมดที่ไม่ประสงค์ออกนาม

Shadowserver จะใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อช่วยให้เราสามารถตรวจวัดวิธีการใช้งานเว็บไซต์ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการที่ Shadowserver นำไปใช้งาน โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดให้ความยินยอมให้เราสามารถใช้คุกกี้ในรูปแบบนี้บนอุปกรณ์ของคุณ